2012. október 7., vasárnap


Tűzkehely


Szél sodorta szikrán gyúlt a nóta
- csillagfényből, tőled érkezett.
Perzselő e szenvedély azóta,
szent hevében égve vétkezek.

Hébé pokla. Tűzkehelybe ittam,
megkívánva istenek borát,
nem reméltem már, s ma mégis itt van,
újra érzem méze mámorát.

Kóbor álmok - messze tűnt a béke,
szívem írt, nyugalmat nem talál;
bűnbe estem, mégis bízva: végre
mennybe juttat így e tűzhalál.

2012. 06. 26.

Részemmé lettél

Lángokká izzasztott e pőre szerelem,
itt lobogok benned, szent vágyak tüzében.
Hamvasztó varázslat, mely fokozza éhem -
szűz ajkad lett immár a kolduskenyerem.

Úgy vágyom a csókod, mint ébredő gyermek
az édes anyatej hű emlőmelegét,
otthonom vagy Te már, oltáros menedék,
hogyha jégkönnyekkel villámszemek vernek.

Szélborzolta világ. Omlatag peremén
terméketlen homok a meddő enyészet;
de részemmé lettél, és lettem a részed,
egymásra így talál a mag és televény.

2012. május 24.

Múzsámhoz


Titokba csenve, hogy nagyon szeretlek,
feléd a csendbe sóhajt küldök én,
remegve csüngök vágyak köldökén,
s pokolra mennék érted, mint eretnek.

Csodára várva, jönnek ám a percek,
s a csókok árja végre visszatér;
sarán e földnek újra nő babér,
ha régi szikra új reménye serceg.

Tüzünk a vulkán, lávafénye éled,
cipópirosra érett alkonyon,
beteljesülve hozzád tartozom,
dalba szállok, s te csókod visszakéred.

2012. május 16.

Szellem-randi

Fák között a bőregér ma táncba jár;
rég kihunyt a fényes égi lámpa már.
Más dereng helyette, béna, sárga folt,
ághegyére tűzve, lám, az árva hold.

Éji csendre várt a táj, a lomha lomb,
ám a fenti templomóra gongja kong.
Kripta zárja most kinyitva hirtelen,
szellemekkel éledő a cinterem.

Néma sírban unta már a rút halált,
fényvilágba visszaútra nem talált -
férfi szája áll a szóra: "Démonom,
vágyaimnak új, lidérces álma nyom.

Rég akartam ezt a percet önnel itt,
csontkezemmel eltörölni könnyeit.
Lent a sírba bűnös eszme nem terem,
mást adok ma önnek: itt a szellemem."

"Jaj, de kedves úri gesztus, ó uram,
bár a hang, az árnyvilágban elsuhan,
bűnben éltem, édes álmaim között,
jól lehet, hogy érdekekbe ütközött.

Nézze el, ha többre vágyom, mint a szó,
férfiölbe ülni most is izgató"
- szólt a démon. Égnek alja már derült,
s pirkadatra hűs szelével elrepült.

2012. április 18.

Kézen fogva


Futotta volna többre, másra,
s csupán egy árva kézfogásra
került sor akkor, ám de lágyan
fokozta teste már a vágyam.
Hajához oly szelíden értem,
ha szívdobogva elkísértem.

Talán a végzetünk akarta,
s a lapjainkat összevarrta.
Szemében úgy tüzelt az élet,
akár a fény, ha árnyra téved.

Akik malasztra így találnak,
fügét mutatva rút halálnak,
azokra nincs hatással átok,
ha testi, lelki hű barátok.
Erős kötés a lélek enyve,
együtt repülnek majd a mennybe.

2012. április 13.

Biztató


Nyarunknak álma véget ért,
de mégse hidd, hogy elmaradt!
Ne ejts könyűt a meg nem élt,
remegve vágyott percekért,
reánk talál a pillanat!

Szobánkba űz a zord idő,
a sár, a fagy, ha meggyaláz,
lidérces álmok éje nő,
de böjt felé a szédítő
tavaszt idézi már a láz.

Nyarunk hevében újra gyúl
szemedbe már a fényszilánk,
virít a rét, az ég azúr,
madár dalára zeng a húr,
s lobogva ég a régi láng,

Riszál a búza, lesz kenyér,
virágok ajka mézet ád,
karomba már a szél sem ér,
s ha egybe forr a két tenyér,
szemem nevetve néz reád.

2012. április 8.

Unokám faggat


Jó nagyapó, mondd meg nékem,
lesz belőled egyszer költő,
kit tisztelnek a környéken?
Elég lesz egy emberöltő?

Vajon az ár merre sodor,
élő fáklya leszel, vátesz.?
Avagy ez a fránya, botor
végzet mégis máshová tesz?

Híres ember leszel talán,
tananyag az iskolába’,
büszkén áll majd házad falán
gyöngybetűkkel írott tábla…

Vajon mi lesz rája vésve,
kérlek mondd el nekem, apó!
Válaszolok kicsit késve:
Tán az, hogy e ház eladó.

2012. április 7.

Tükörjáték


A rétre bársony este jő,
titok-homály a keszkenő.
A szél ölére dől a nád,
ha várja már az éjszakát.

Ma elpihenni kész a táj,
de dalra kél a békaszáj.
A kertbe macskaláb oson,
s a hold az égi láposon

fürödni vágyva, próbaképp
az égvilági tóba lép.
Töméntelen ma kincse, hát
arany pereg, rubint, achát.

Irigyli lent a víztükör
- bolond a szél, mer’ összetör -
de fuldokolva jót nevet
a hold a réti tó felett.

2012. 03. 11.

Március átölel


Friss a reggel, arca majd kicsattan,
tárva már a fényes égi tér;
nappalástja lám a rétig ér,
lázban ég a tél-viselte katlan.

Szerte foszlik ó, a téli paplan,
fújja, fújja már a böjti szél.
Rongycafatban áll a földi dér,
habja, mint a jó borotvaszappan.

Dísze nő a hóka almafának,
ága fényes éke: gyöngyszemek.
Lágy sugárban égi fény lövell.

Elsuhanva már a tompa árnyak,
vén erekbe nedvek ömlenek.
Március ma végre átölel.

2012. 03. 09.

Rossz angyaljárás


Elült a lárma, nagy zsivaj,
bezárt a régi jó manézs.
A lét alél, a szél szilaj,
metél az éle, mint a kés.

Magában állt a fák között,
kezébe' kiflivég talán,
vacogva, fázva dörmögött:
jöhetne bár egy utcalány…

Csodára várva álmodott
meleg szobába randinőt,
elűzni ezt az átkozott,
karácsony éji rongy időt.

Hiába néz az ég felé,
ma hű fedélre nem talál,
- a lelke hálni jár belé -
citálja már a fagyhalál.

2012. 02. 04.

2012. szeptember 6., csütörtök


Láz, ha kélSzíve még szerelmet álmodott a tájnak
égi fényt remélve méla-tétován,
ám az édes álmok inda-füstbe szálltak,
elrepülve táltos őszi szél nyomán.

Néma lett a nádas, elhagyott a rét is,
fáj az este csendje sóhajok között,
tó vizén dereng a hold, az árva fétis,
míg a báva domb ma ködbe öltözött.

Néma síri gyászba hull az éji béke,
ólmos árnyak égi burka szétreped.
Messze jár a csalfa régi vőlegénye,
nála szebb vidéken ont ma fényeket.

Láz, ha kél szemében, éltető szerelmet
égi gerjedelme, vágya merre szül?
Majd ha hű mederbe fordul őkegyelme,
lángja újra éled, égre felfeszül.

2012. 2. 12.

Ma erre járt a régi nyár


Ma erre járt egy enyhe szél,
de lobbal újra égre kelt.
Sok ősz sodorta cserlevél
e lángban úszva énekelt.

Megilletődve szállak ott
a fénybe szórva szerteszét.
A régi nyár csak áltatott, 
de gyűlt a szélsepert szemét. 

2012. 01. 30.


Változó világ


Mozgásban a világ, változnak a korok,
minden átalakul, halad, kering, forog.
Télre új tavasz jön, kalászváró nyár is,
gyümölcsös ősz nyakán szőlő a kaláris.

Változik az ember, ma még bohó gyermek,
de holnap már vállát nyomják súlyos terhek.
Gondra gond a válasz, és mire kilábal,
már végleg megbékélt ezzel a világgal.

Ámde mégse hagyunk helyet a közönynek,
mert utánunk ifjú bizakodók jönnek,
akik szenvedéllyel, szép álmokat szőve
töretlen új hittel néznek a jövőbe.

2012. 01. 29.


Álmok hajója, Titanic


Már a percen édes izgalom remeg,
vágyhajóra szálltak mind a boldogok.
Végre szól a kürt, a gép, ha földohog:
Jézus óvd a jámbor árva lelkeket!

Míg a nagy szalonnak éje felpezseg,
drága ónkupába bájital csurog;
szép imába szállva lent a koldusok,
még ma nem lehetnek ők se vesztesek.

Jár a pór lapátja, mint a fürge nyüst,
szárnya kél hajónknak, izzva leng a lég;
kék szalagra vágyna, égre száll a füst.

Ám a szurkos éjbe’ célba ér a jég,
éle, mint a penge, fénye színezüst.
Neptunusz haragja sújt le, itt a vég.

2012. 01. 20.


Nagyapám


Pörge bajuszos, karakán,
nyalka legény volt nagyapám
- snájdignak mondták „magyarán” -

amikor Bécsbe berukkolt.
Ha megivott egy kupa bort
a Császárral is pertu volt.

Így mesélte az adomát, 
nektek én is így adom át.
(Császárnak hívták a lovát).

2012. 01. 28


Elveszített álmok


Hánykolódom, elkerül az álom,
az éj szurka fortyogó pokol,
nyugalmamat már rég nem találom,
szívemen nehéz kő rostokol.

Ledobnám egy mozdulattal végleg
de ehhez én túl gyenge vagyok,
gyáva, vagy csak egyszerűen félszeg,
vagy vágyaim voltak túl nagyok.

Cserben hagytak. Itt maradtam veszteg,
lekörözött a hűtlen idő,
szép álmaim mind a ködbe vesztek,

fagyott földben már a fű se nő.
Emlékeim, enyészeté lesztek,
a kaszáspók hálója besző.

2012. 01. 16.

Szerenád


Vágy dúdol a titokzatos éjben,
szíved húrján pendül most dalom,
egyesülve boldog szenvedélyben
átölel az égi oltalom.

Angyaloknak puha bársonyszárnya
titkainkra habkönnyű lepel.
Szertefoszlik az éjszaka árnya,
amikor a lélek ünnepel.

2012. 01. 16.

Fényre vágyva


Sivár a lét, a lélek árva,
kapaszkodna egy fénysugárba. 
Hamvadó hit tüzében égve
tekintünk ködös messzeségbe.

Keressük azt a régi Napot,
hol Isten egykor tüzet rakott,
avagy, bámulunk fázva holtra
a fagyott, ragyás képű Holdra.

Merülünk sok-sok ezer éve
egymás fakuló szemtüzébe,
míg elköltözve e világból,
sírhalmunkon is gyertya lángol.

2012. 01. 14.

Teremtő varázslat


Szívem szaggatja tél-szilánk,
bíborba borít bérci láng.

A múlt emléke égve fáj,
tavaszra várna rég e táj.

Színes szivárványív alatt
hozzon pezsgést a pillanat:

réted rózsája nyílva itt
bontsa ki bársony szirmait!

Hímezve hamvas hajnalon
bibédre hulljon harmatom!

Hű öled termést hoz talán
őszünk terített asztalán. 

2012. 01. 12.


Félszonett másik felemhez


Ájult csendünkbe révedt ajakkal
hallgassuk együtt a perc mit mesél,
fülünkbe már nem harsog a vad dal,
csak a vágynak beszédes éje kél.

Fényinged már begombolva állig,
titkod ámornyila még ösztökél.
Hozzád tartozom, tudd mindhalálig.

2012. 01. 06.